Lavenergihuse

Jordvarme

Med jordvarme kan du opnå meget store besparelser på din varmeregning. Der er set flere tilfælde, hvor folk, der er skiftet fra oliefyr til jordvarme, har opnået en besparelse på 80%. Udover de store besparelser på varmeregningen, er jordvarme også en varmeform, der er god ved naturen. Det skyldes, at strømforbruget, der skal til for at holde jordvarmeanlægget kørende, er meget lille.

Jordvarme fungerer på den måde, at der graves en lang jordslange ned i din have. Denne slange optager varmen i jorden, og sender den via en væske ind til en varmepumpe, der er placeret tæt på huset. Her hæves temperaturen i væsken, og sendes derefter ind i husets varmtvandsbeholder.

Jordvarme er både i stand til at levere rumopvarmning og varmt vand. Du får med andre ord en totalløsning, der er nem at styre fra styresystemet, som sidder ved varmepumpen. Herfra bestemmer du eksempelvis temperaturen. En fordel ved jordvarme er også, at det er 100 % selvkørende, hvilket betyder, at du ikke kontinuerligt skal påfylde brændsel som ved eksempelvis et oliefyr.

Der er store fordele ved jordvarme, men der er også nogle specifikke krav, der skal opfyldes, for at jordvarmeanlægget kan fungere optimalt. Først og fremmest er det en nødvendighed, at du har en stor have. Som minimum skal haven være 300-400 kvadratmeter, og en tommelfingerregel er, at havearealet skal være cirka tre gange så stort som husets. Det store pladskrav skyldes, at jordslangen skal graves ned på en bestemt måde for at fungerer bedst. Endvidere er det vigtigt, at dit hus er velisoleret. Er det ikke det, vil den producerede varme forsvinde ud af huset, og jordvarmeanlægget vil dermed skulle producere unødigt meget varme. På den måde vil din besparelse blive mindre, og det er dermed ikke sikkert, at investeringen rent økonomisk kan betale sig for dig.

Jordvarme har den højeste anskaffelsespris inden for grøn varmeenergi. Som minimum skal du betale 100.000 kroner for et jordvarmeanlæg, og det er kun tænkt i eksempler med små huse. Flere og flere vælger dog at investere i jordvarme, fordi investeringen over tid vil betale sig hjem via besparelserne på varmeregningen. Bankerne plejer også at være særdeles åbne over for lån til jordvarme. Dels på grund af besparelserne og dels på grund af, at værdien på dit hus stiger, fordi det i fremtiden vil være mindre sårbar overfor stigningerne i energipriserne.

Læs mere om jordvarme her: jordvarmeanlaegpris.dk

Varmepumper

Der er to typer af varmepumper, der kan udnytte varmen i luften til at opvarme dit hus: luft til luft varmepumpen og luft til vand varmepumpen. Der er dog stor forskel på de to typer af varmepumper, både i forhold til pris og effektivitet. Begge typer af varmepumper har dog den fordel, at de kan spare dig betydelige summer på varmeregningen samtidig med, at de sparer naturen for en masse CO2 udledning.

Den helt store forskel på luft til luft varmepumpen og luft til vand varmepumpen, er at luft til vand varmepumpen er en totalløsning. I praksis betyder dette, at en luft til vand varmepumpe både kan opvarme rummene i boligen via radiatorsystemet, samt brugsvandet. Luft til vand varmepumpen minder derfor meget om jordvarme. Det gode ved en luft til vand varmepumpe er, at den fylder mindre og kan derfor bruges til boliger uden et stort haveareal og så er den næsten lige så effektiv som jordvarmen.

Man hører ofte at luft til luft varmepumpen er et oplagt valg, når de gamle elradiatorer eller pejsen skal udskiftes i sommer- eller fritidshuset. Dette skyldes at luft til luft varmepumpen egner sig bedst til boliger af mindre omfang, da den opvarmer boligens rum via en blæser. Blæseren skal helst installeres, i det rum i boligen, hvor der er det største varmebehov, fx stuen. Hvis blæseren ikke giver varme nok til at opvarme alle boligens rum, kan der eventuelt tilkobles flere blæsere, men så bliver løsningen også dyrere. Luft til luft varmepumpen kan i modsætningen af luft til vand varmepumpen og jordvarme, ikke opvarme brugsvand. Luft til luft varmepumpen har således nogle begrænsninger, men den er også langt billige end luft til vand varmepumpen. En luft til vand varmepumpe kan koste helt op til 100.000 kr, mens en luft til luft varmepumpe kan fås til omkring 15.000 kr. Luft til luft varmepumpen er altså langt den billigste, men også den mindst effektive af de to løsninger.

Læs mere om varmepumper her: varmepumpetilbud.dk

Solceller

Solceller er en vedvarende energikilde, der kan omdanne solens stråler til elektricitet i din bolig. Solcellen udnytter solens energi, og derfor påvirkes mængden af elektricitet der produceres også af vejret. Solcellen kan således godt producere energi, selvom der er overskyet, blot i et mindre omfang end når solen står lige på. Ønsker du at reducerer dine udgifter til el, så er en solcelle den rigtige løsning for dig. Du har nemlig mulighed for på en bæredygtig måde, at spare flere tusinde kroner om året.

Solcellen kan installeres på dit hustag eller som en del af et vinduesparti. Det er vigtigt, at den står sydvendt med en hældning på 45 grader. Det sikrer nemlig solcellen de bedste muligheder for at optage solens stråler.

Der er mange fordele ved at investere i solceller. Først og fremmest reducerer solceller dine el-udgifter: Du kan spare rigtig mange penge på din elregning ved at investere i grøn energi. Præcis hvor stor en sum penge du sparer, afhænger af dit nuværende elforbrug. Faktisk er det muligt, at spare 100% på din elregning i det tilfælde hvor solcellen producerer mere end hvad din bolig forbruger. Solcellers lange levetid garanterer dig således en besparelse i mange år frem. Solceller lever i op til 30 år, dog bør inverteren udskiftes efter omkring 15 år. En anden fordel er at solceller reducerer Co2 udslippet. Solenergi er bæredygtigt idet at solen er en uudtømmelig energikilde.

Der findes tre typer solcelleanlæg hhv. nettilsluttet, stand alone og hybrid. Et nettilsluttet solcelleanlæg er tilkoblet det kollektive netværk og går under den såkaldte nettilslutningsordning. Et stand alone solcelleanlæg er ikke tilkoblet det kollektive el-netværk og er således godt at installere i eksempelvis sommerhuse og kolonihaver. Et hybrid solcelleanlæg ses som en kombination af de to andre.

Mange synes at de cirka. 100.000 kr til et solcelleanlæg er en stor investering. Men med solceller på taget vil din boligs værdi stige. Regeringens planer om, at vi i 2050 skal få vores el 100% fra vedvarende energi betyder, at huse med solceller vil være mindre sårbare over for de planlagte stigtigner i elpriserne samt miljøafgifter. Derfor vil dit hus være mere attraktivt for nye købere. Desuden vil de store besparelse på el regningen være med til at tjene solcellerne hjem i løbet af 10 år.

Læs mere om solceller her: solceller-pris.dk

Lavenergihuse

Et lavenergihus er et hus, der har et lavere energiforbrug og kræver mindre opvarmning end et almindeligt enfamiliehus. Regeringen indførte allerede fra år 2010 nogle energikrav, som nybyggerier skulle opfylde. Et lavenergihus opfylder således disse krav samt de fremtidige 2015 og 2020 krav. Energikravene bliver defineret på bygningsreglementets hjemmeside. Energikravene til klasse 2015 og 2020 byggerier er blandt andet, at de anvender henholdsvis 43 procent og 62 procent mindre energi end de standardkrav, der stilles til et almindeligt enfamiliehus.

Mange tror, at et lavenergihus giver byggetekniske udfordringer og økonomiske problemer, men det er ikke rigtigt. De fleste håndværkere er i dag uddannet til at bygge disse energivenlige huse. Derudover er lavenergihuse forbundet med en fornuftig økonomi, både i forhold til selve købsprisen men også brugen efter. Faktisk forholder det sig således, at den merudgift, der er forbundet med opførelsen af et lavenergihus, bliver indtjent på kort tid, fordi boligen har et lavt varmeforbrug.

Lavenergihuse opnår det lave energiforbrug ved hjælp af en god isolering. Herudover skal der installeres energiruder og et ventilationssystem med varmegenvinding, så varmen bliver udnyttet bedst muligt og ikke går til spilde. Et ventilationssystem med varmegenvinding sikrer også, at huset har et godt indeklima. I nogle lavenergihuse er indeklimaet så godt, at det ikke er nødvendigt, at installere vinduer i huset, der ikke kan åbnes.

Udover at huset har lave udgifter til varme og at det er miljøvenligt, så går et lavenergihus flere fordele. Du har som ejer af et lavenergihus mulighed for at få dispensation fra tilslutningspligten. Det betyder i al sin enkelthed, at huset ikke behøver blive tilkoblet det kollektive el-netværk. Det vil sige, at hvis der installeres vedvarende energikilder i huset, så har du mulighed for at blive 100% selvkørende og bruge 0 kr på energi. Det bør nok lige tilføjes, at de lange vintre i Danmark gør det svært at være 100% selvkørende.

Endnu mere viden om grønne energikilder?

Læs mere om grøn energi på greenmatch.dk